2% către ARFPP-AG

2% din impozitul anual poate fi direcționat către organizații non-profit.

Sprijinul dvs. ne ajută să putem concretiza proiectele de consultații, intervenție și psihoterapie pentru adulții, adolescenții, copiii care necesită și apelează la ajutorul nostru.

Înperioada rămasă până la data de 25 mai 2021, fiecare dintre noi depune Declarația de Impozit pe Venitul Global.

Conform Codului Fiscal, vă puteți exprima opțiunea ca 2% din impozitul datorat statului să fie redirecționat către o organizație non-profit. Dacă doriți, puteti susține în acest fel activitățile și proiectele ARFPP-AG.Formularul 230"Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" (se poate descărca online) se depune la Administrația Financiară corespunzătoare domiciliului persoanei care dorește să sprijine astfel o instituție non-profit.

Această opțiune nu afectează situația dvs. financiară, este gratuită și confidențială.

 

Datele noastre sunt:
Asociaţia Româno-Franceză de Psihoterapie şi Psihanaliză -André Green"
ARFPP-AG
CIF – 27065893
Cont bancar: RO02BRDE410SV82778604100
BRD – Agenția I.C. Brătianu, București


Vă mulțumim Echipa ARFPP-AG

Vizitatori

795446
Azi
Ieri
Sapt asta
Sapt trecuta
Luna asta
Luna trecuta
Toate zilele
28
71
230
556402
3195
8944
795446

Copilul

PROIECTUL „COPILUL, PĂRINTELE ŞI TERAPEUTUL”

 

 

Director Proiecte: Psih. Laura-Elena Busuioc;

Supervizor Proiect: Dr. Psih. Daniela Luca

 

 • Secţiunea“Psihoterapia şi Psihanaliza Maternităţii şiPaternităţii”coordonatori Dr. Psih. Daniela Luca,  PsihSperanţa-Rodica Pantelie
 • Secţiunea“Primii ani de viaţă”coordonatori Psih. Speranţa-Rodica Pantelie, Psih. Ana-Maria Roată
 • Secţiunea“Grădiniţă pentru copil, After-School pentru părinţi”coordonatori Psih. Laura Elena Busuioc, Psih. Ana-Maria Roată, Psih. Simona-Elena Dune, PsihFlorentina Grecu

 

ARFPP-AG invită cordial la următoarele proiecte:

 

 1. Programe de evaluare psihodinamică a copilului;
 2. Ateliere de lucru pentru personalul din grădiniţe;
 3. Ateliere de lucru pentru părinţi.

 

 

PROGRAM DE EVALUARE PSIHODINAMICĂ  A COPILULUI

 

Programul presupune realizarea unei evaluări psihodinamice a copilului, liniile de dezvoltare somatică, afectivă, intelectuală, relaţională.

 În finalul evaluării, fiecare copil va avea un tablou personal, sub forma unei mape, care cuprinde:

 • Istoricul dezvoltării psihice şi somatice a copilul;
 • Istoricul simptomelor, tulburărilor, maladiilor din diferite etape de dezvoltare;
 • Anamneza familială şi arborele genealogic/psihic al copilului;
 • O fişă completată de educatoare, cu principalele abilităţi psiho-comportamentale şi de relaţionare a copiluluiurmărind şi principalele achiziţii în dezvoltarea copilului;
 • O evaluare psihodinamică a copilului (prin tehnica desenului, tehnica jocului, tehnica psihodramei etc.);
 • O evaluare finală a copilului, care cuprindă un profil detaliat şi integral al dezvoltării psihodinamice, un prognostic de dezvoltare, precum şi indicaţii terapeutice atât pentru copil, cât şi pentru aparţinătorii acestuia (familie, tutori legali, instituţii de îngrijire şi sănătate mentală etc.).  

Evaluarea psihodinamică va cuprinde următoarele aspecte:

 • O evaluare a temperamentului, a dinamicii instinctuale şi a dezvoltării afective:

         Tendinţele temperamental-instinctuale

 • specifice fiecărui stadiu de dezvoltare;
 • specifice dinamicii affective

         Tendinţele agresive

 • tipuri de manifestări ale agresivităţii;
 • calitatea manifestărilor agresive (non-distructive/distructive);
 • orientarea agresivităţiicătre sine însuşi sau către ceilalţi sau către obiecte/animale/lucruri

 

 • Arhitectura personalităţii copilului şi a Eului său

          Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate şi a Eului copilului, de la etapa de dependenţă absolută de mamă/tată/adult, până la etapa de independenţă relativă

          Modalităţile de apărare utilizate de copil pentru a face faţă situaţiilor anxiogene interioare sau exterioare

 

 • Evaluare dinamică şi structurală conflictele pe etape de dezvoltare şi modalităţile de gestionare a conflictelor; evaluarea relaţiilor părinte-copil, a relaţiilor educator-copil şi a modalităţii de gestionare de către adult a situaţiilor conflictuale inerente

 

 • Evaluarea unor trăsături specifice copilului:
  • Toleranţa la frustrare;
  • Potenţialul creativ al copilului;
  • Modalităţi adaptative sau non-adaptative de reacţie internă/externă la frici, spaime;
  • Potenţialul de creştere psihică/dezvoltare mentală versus tendinţe spre stagnare sau/şi spre revenire la stadii anterioare de dezvoltare psiho-emoţională.

 

          În urma cumulării tuturor datelor obţinute în evaluarea copilului, se realizează un profil psihodinamic al acestuia, care va fi discutat împreună cu părinţii.

 

Realizarea acestui profil presupune organizarea a 5 întâlniri pentru evaluarea fiecărui copil:

 • 3 întâlniri de evaluare a copilului (întrevederi individuale cu copilul, 90 min/întâlnire);
 • 1-2 întâlniri cu părinţii (90 min/întâlnire);
 • 1 întâlnire finală cu părinţii, în care se discută concluziile evaluării (90 min).

 

Costul fiecărei întâlniri de evaluare este de 60 RON, costul întregului program de evaluare este de 300 RON, achitabil integral la prima întâlnire.

 

 

ATELIERE DE LUCRU PENTRU PERSONALUL DIDACTIC 

(SERIE DE 3 ATELIERE)

 

Seria Atelierelor de Lucru pentru Educatori va cuprinde:

- prezentarea etapelor de dezvoltare a copilului mic, pe criterii de vârstă biologică şi psihologică, configuraţie familială şi situaţii dificile (abandon, handicap, adopţie, tulburări psihice sau/şi somatice)

- prezentarea unei palete de achiziţii psihice ale copilului, pe fiecare etapă de vârstă, într-o marjă de relativă normalitate;

- prezentarea configuraţiei interrelaţionale copii - educatori, precum şi a situaţiilor dificile inerente (impas, blocaj, perturbare, ruptură relaţională)

      - prezentarea corpusului educaţional drept strucutură de suport, gestionare şi bună îngrijire a lumii interioare a copilului mic

 

Coordonatori:

 • Psiholog Rodica Pantelie;
 • Psiholog Laura Busuioc;
 • Psiholog Ana-Maria Roată.

 

Durata: 3h/Atelier.

 

 

ATELIERE DE LUCRU PENTRU PĂRINŢI

 (SERIE DE 5 ATELIERE)

 

          Atelierele de lucru pentru părinţi sunt, în primul rând, seminarii de prezentare de informaţii şi dezbateri, cu rolul de a explora şi de a înţelege situaţiile de viaţă, familiale, psihice şi medicale prin care fiecare copil sau părinte trec la un moment dat.

          În cadrul acestora, explorăm şi înţelegem, împreună, lumea internă a copilului, reflectând asupra potenţialelor sale dificultăţi (afective, de relaţionare, familiale etc.), precum şi asupra dificultăţilor posibile ale fiecărei mame şi ale fiecărui tată.

          Ne propunem amenajarea unui cadru de ajutor şi suport psihologic şi psihoterapeutic pentru părinţi, în care experienţa personală să se poată împărtăşi altor persoane aflate în aceeaşi situaţie şi să găsim soluţii împreună pentru dificultăţile sau impasurile din existenţa fiecăruia.

          Seminariile îşi propun răspundă unor întrebări cu care se confruntă adesea toţi cei care se află, într-un moment sau altul, în preajma copiilor, ca părinţi, bunici, educatori, prieteni etc., într-o dorinţă sinceră şi justificată de a oferi copilului cel mai bun mediu de dezvoltare.

           Seminariile se vor derula într-un sistem interactiv, în care informaţiile de specialitate se vor împleti cu răspunsuri la problemele concrete cu care s-au confruntat participanţii, în relaţiile lor directe cu copiii.

 

 • Programul cuprinde o serie de 5 seminarii, cu următoarea tematică:
  1. „Copilul şi corpul lui”;
  2. „Copilul întâlneşte lumea”;
  3. „Lumea jocului la copil”;
  4. „Când copilul spune NU”;
  5. „Când copilul se supără ...”.

 

 • Coordonatori:
  • Psiholog Rodica Pantelie;
  • Psiholog Laura Busuioc;
  • Psiholog Ana-Maria Roată.

 

 

 • Participanţi:

Seminariile se adresează părinţilor, bunicilor şi tuturor celor care doresc înţeleagă mai bine lumea copilului, cu bucuriile şi dificultăţile ei.

 

Durata: 3h/Atelier.

 

 

 

Tematica seminariilor de lucru pentru părinţi, cuprinde :

 

 

Seminarul 1: „ Copilul şi corpul lui”

Printre problematicile abordate  în cadrul seminarului:

 • „naşterea” corpului şi minţii copilului în perioada intrauterină;
 • percepţia şi descoperirea corpului propriu de către copil, în diferitele etape ale copilăriei;
 • construirea diferenţierii sexuale la copil;
 • rolul părintelui/adultului în construirea imaginii corpului la copil;
 • copilul şi semnificaţia plânsului;
 • dificultăţi în corpul copilului: dificultăţi de adormire şi de somn, dificultăţi psihomotorii, probleme digestive, tulburări sfincteriene, patologia sferei cutanate, etc.

Seminarul 2:  „Copilul întâlneşte lumea”

Printre problematicile abordate  în cadrul seminarului:

 • specificul relaţiilor copilului cu părinţii, bunicii, alţi adulţi în diverse perioade de dezvoltare;
 • specificul relaţiilor copilului cu fraţii, verişorii, co-vârstnicii sau copiii mai mari în diverse perioade de dezvoltare;
 • relaţiile copilului în grădiniţă (cu educatoarele, cu personalul de îngrijire, cu colegii);
 • dificultăţi relaţionale la copil (separare, rivalitate, gelozie, angoasă etc.);
 • rolul relaţiilor interpersonale în dezvoltarea cognitivă şi afectivă a copilului.

Seminarul 3„Lumea jocului la copil”

Printre problematicile abordate  în cadrul seminarului:

 • caracteristicile jocului la copil în diverse perioade de dezvoltare;
 • jucăriile şi relaţia copilului cu ele;
 • specificul jocului copilului în raport cu diverşi parteneri;
 • rolul jocului în dezvoltarea psihică (cognitivă şi afectivă a copilului);
 • dificultăţi ale jocului la copil.

Seminarul 4:  „Când copilul spune NU”

Printre problematicile abordate  în cadrul seminarului:

 • „NU”-ul la copil – semnificaţia la diverse vârste;
 • când, cui şi de ce spune copilul NU?
 • cum reacţionăm atunci când copilul spune NU?

Seminarul 5„Când copilul se supără....”

Printre problematicile abordate  în cadrul seminarului:

 • problematica/specificul agresivităţii în diverse perioade de dezvoltare;
 • frica şi reacţiile agresive la copil;
 • comportamentele autoagresive;
 • agresivitatea în raport cu adulţii (din familia proprie/străini/grădiniţă);
 • agresivitatea în raport cu copiii (din familie/prieteni/grădiniţă);
 • agresivitatea faţă de animale
 • noţiunea de moarte la copil.

 

 

 

 

 

Ultima actualizare: Marți, 13 Mai 2014